Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Radi by sme Vás informovali o webinári Informačno-poradenského centra Košického samosprávneho kraja na tému

Eurofondové verejné obstarávanie, Jednotná príručka a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

 

TERMÍN: 10.11.2021, 12:30 – 16:45 hod.

LEKTOR: Mgr. Branislav Hudec 
– Riaditeľ odboru verejného obstarávania – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

PROGRAM:

12:30 – 12:40       Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF KSK

12:40 – 16:40   Súčasný stav implementácie IROP v programovom období 2014 – 2020

  • Kontrola verejného obstarávania,
  • Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania,
  • Novela zákona o VO a jeho aplikácia v EŠIF,
  • Finančné opravy,
  • Najčastejšie nedostatky identifikované pri kontrole VO,
  • Pravidlá na overenie hospodárnosti pri kontrole VO,
  • Konflikt záujmov,
  • Diskusia

16:40– 16:45      Záver školenia

 

On-line školenie bude realizované prostredníctvom on-line platformy webex a je určené pre právnické osoby, živnostníkov a mimovládne organizácie.

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

POZVÁNKA

REGISTRÁCIA (do 8.11.2021)

 

Go to Top