Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Modernizovaná štatistika vnútorného obchodu EÚ

V spolupráci s Prešovskou a Banskobystrickou RK SOPK Vás pozývame na webinár Intrastat-SK od 1.1.2022.

TERMÍN: 25.1.2022, od 9.00 – 15.00 hod. (vrátane prestávok na obed a občerstvenie)

Seminár bude venovaný zásadným zmenám, ku ktorým dochádza v rámci modernizácie štatistického zisťovania INTRASTAT-SK s účinnosťou od 1.1.2022.

Cieľovou skupinou sú výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, zasielatelia, colní deklaranti a colní zástupcovia, logistickí operátori a ďalší pracovníci, ktorí zabezpečujú vykazovanie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie.

LEKTOR: Mgr. Jozef Vaško, em.h.c.i. – konateľ CD Services s.r.o. Trnava

  • Colný špecialista s rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami z aplikačnej praxe pri uplatňovaní colnej legislatívy, obchodného a daňového práva.   Dlhodobo pôsobil v špecializovanej štátnej správe a neskôr v komerčnej sfére. V roku 2003 obnovil činnosť Spolku colníkov Slovenskej republiky. Od roku 2008 je čestným členom Spolku celníku ČR. Je nositeľom titulu emeritný hlavný colný inšpektor.

PROGRAM:

  • Prezentácia projektu Enteprise Europe Network (BBRK SOPK),
  •  1. časť: Úvod do Intrastat-SK (Colná únia a jednotný trh EÚ, zber a kontrola štatistických údajov, terminológia Extrastat/Intrastat, právny základ Intrastatu, predmet hlásení Intrastatu, tovar a pohyby vyňaté z vykazovania, status tovaru únie (vysvetlenie, domnienka, strata, dôkaz), vznik, zrušenie a zmeny v spravodajskej povinnosti, zmeny v Intrastate, formuláre, údaje, prah zásielky, KN 2021/2022, prípady nevykazujúce sa v Intrastate, Brexit – Severné Írsko v Intrastate),
  • 2. časť: Aplikácia Intrastat-SK (colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry, zatriedenie, pomôcky, spôsoby plnenia spravodajskej povinnosti, kumulácia údajov v hláseniach, nulové hlásenia, trojstranný obchod, nepriamy vývoz a dovoz, oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu, vykazovanie spracovania a opráv, vykazovanie vrátenia a náhrady za tovar, vykazovanie rozložených zásielok, odpadu, software, predaj na diaľku.
  • 3. časť: Diskusia, otázky a odpovede

 

Seminár je vhodný pre úplných začiatočníkov i mierne pokročilých.

Účasť na podujatí je bezplatná.

POZVÁNKA

REGISTRÁCIA (do 21.1.2022):
Registrovať sa môžete prostredníctvom online formulára, telefonicky na 048/4125 635 alebo emailom na maria.dvorackova@sopk.sk.

 

Podujatie je pripravené s využitím finančných prostriedkov programu Enterprise Europe Network.

Go to Top