Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Ako chrániť dôverné informácie vo Vašej spoločnosti?


Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ pozýva na online webinár

DOHODY O OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

TERMÍN: 17.2.2022, 9:30 – 11:00 hod. (Zoom)

 

TÉMY A OBSAH:
1. Všeobecne o dohodách o ochrane dôverných informácií

  • formy, typy, právny režim

+ Diskusia: Kedy je vhodné jednotlivé dohody uzatvárať?

2. Obsah dohody

  • Hlavné dojednania

– rozsah povinností mlčanlivosti, účel dohody, dovolené informačné toky, notifikačné povinnosti, trvanie dohody

  • Často sa vyskytujúce dojednania

– likvidácia dôverných informácií, úprava vlastníckych/autorských práv k informáciám, záväzok neobchádzania, zákaz konkurencie, zákaz preťahovania zamestnancov
+ Diskusia: Do akej miery možno uvedené dojednania využívať podľa slovenského práva?

3. Následky porušenia dohôd

  • zmluvné následky
  • náhrada škody
  • trestnoprávny presah

+  Voľná diskusia

 

LEKTOR: Mgr. Dušan Rostáš, PhD.
– Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
– pôsobenie aj v advokátskej kancelárii, kde sa špecializuje na obchodné právo

 

REGISTRÁCIA
Registrácia je možná do 15.2.2022 buď na linku uvedenom vyššie alebo na zuzana.fecova@sopk.sk.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Link na podujatie Vám bude zaslaný deň pred konaním na základe registrácie.

 

Go to Top