Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V súlade so Stanovami SOPK schválenými Zhromaždením delegátov SOPK dňa 29.4.1999 v Bratislave, zvoláva Predstavenstvo Košickej regionálnej komory SOPK pravidelne raz za rok Valné zhromaždenie KRK SOPK.

Termín Valného zhromaždenia Košickej regionálnej komory SOPK bol stanovený na 11.5.2021. V súlade s aktuálne platnými všeobecnými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu a na základe rozhodnutia vedenia SOPK sa Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory SOPK uskutočnilo HLASOVANÍM PER ROLLAM.

Zápisnica VZ 2021

Go to Top