Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Máte otázky ohľadom ochranných známok či patentov?

Košická regionálna komora SOPK pre Vás v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR pripravila už tradičné podujatie Deň otvorených dverí ÚPV SR, ktorý sa bude konať 15.júla 2021 v Košiciach.

Deň otvorených dverí bude mať formu bezplatných konzultácií šitých na mieru s pracovníkmi Úradu priemyselného vlastníctva SR.

ZAMERANIE KONZULTÁCIÍ:

  • všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť
  • čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná, utajenie, úschova
  • rešerš v databázach patentov, ochranných známok, dizajnov
  • autorské právo

Čas začatia konzultácie a jej trvanie bude dohodnuté vopred s každým záujemcom individuálne. Priemerná dĺžka konzultácie je 30 minút.

REGISTRÁCIA (do 13.7.2021, 16.00 hod)

Účasť na podujatí je  b e z p l a t n á  na základe registrácie.

Go to Top