CZECHO-SLOVAK TECHNOLOGY SUMMIT 2022

Slovenská obchodná a priemyselná komora- Trenčianska regionálna komora, Stredoeurópsky klaster kyberbezpečnosti -CEDEG, Národní klastrová asociace-NCA, spolu s partnermi siete  EDU-MaTech a ďalšími partnermi   pozývajú na CZECHO-SLOVAK TECHNOLOGY SUMMIT 2022 (CSTS) [...]

Go to Top