Digital ICT Week – Luxemburg

Luxemburg Luxemburg

Luxemburská obchodná komora, Veľvyslanectvo SR v Bruseli a SOPK v rámci siete Enterprise Europe Network pozývajú  od 13. septembra do 17. septembra na  "týždeň digitálnych technológií - Digital ICT Week". Cieľom [...]

Spolupráca s Nórskom – Nordic Innovation Fair

Nórsko

Za posledné desaťročie severský región vykazoval exponenciálny nárast výskumu a inovácií v oblasti prírodných vied. Severské univerzity vytvárajú významný potenciál na premenu vynálezov založených na výskume v počiatočnom štádiu na výrobky [...]

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ PO DOBE COVIDOVEJ

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Středoevropský metaklastr CEDEG, Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ PO DOBE [...]

SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA

Bratislava

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si Vás dovoľuje pozvať na podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2021, ktoré sa uskutoční 21. októbra 2021 v Bratislave. Podujatie je pripravované vo verzii [...]

RAKÚSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA

Púchov Dvory 581, Púchov

Dávame Vám do pozornosti možnosť predbežnej registrácie na RAKÚSKO-SLOVENSKÚ KOOPERAČNÚ BURZU (Austrian-Slovak Cooperation Platform), ktorú pre Vás pripravuje Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v spoluprácii s SOPK a Slovenským plastikárskym klastrom v [...]


logo-COVID

logo nadacia

logo icc-nc

logo WCF

logo eurochambers
SOPK je členom Európskej komorovej siete

logo SRCIC
Go to Top