Konferencia: Kybernetická bezpečnosť v regiónoch

 Slovenská obchodná a priemyselná komora -regionálna komora Trenčín, Stredoevropské uskupenie CEDEG, Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení: Kybernetická [...]

Go to Top