Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Pozývame Vás na odbornú diskusiu za on-line  Okrúhlym stolom na tému:
Zabezpečovanie kvality produkcie a poskytovania služieb
dňa   14. decembra 2021 (utorok) od 10:30 hod. (prostredníctvom online platformy Google Meet)
Cieľom  je vytvorenie priestoru pre oboznámenie sa s novými trendmi v oblasti zabezpečovania kvality a komparáciu názorov  odborníkov z praxe a akademického prostredia.
Program:
10:30 – 10:40 Úvodné uvítanie účastníkov Okrúhleho stola
10:45 – 11:10 Porovnání doporučení ISO 9004:2018 a EFQM Modelu 2020 – prednáška čestného hosťa z VŠB – Technickej univerzity Ostrava, prof. Ing. Jaroslava Nenadála, CSc.
11:15 – 11:30 Predstavenie modelu  Vizualizácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 -prednáška doc. Ing. Aleny Paulikovej, PhD.
11:35 – 12:15 Diskusia
12:16   Záver (v prípade záujmu bude online platforma ďalej prístupná na konzultácie)
Na bezplatnú online odbornú diskusiu za Okrúhlym stolom je možné prihlásiť sa  – TU.  
Viac informácií v priloženej pozvánke.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.
Viac info:
Ing. Janka Mesárošová, PhD. e-mail: jana.mesarosova@stuba.sk
Trenčianska regionálna komora SOPK; T: 032-6523834
Podujatie je bezplatné vďaka podpore projektu „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (EDU-MaTech)“, ktorý je riešený v rámci Operačného programu 304000 – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, kód žiadosti NFP304010U768.

Go to Top