Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V rámci slovensko-ukrajinského projektu: MICE solutions for cross border travel industry development Vás pozývame na podujatie Slovak MICE industry: potential for cooperation.

Podujatie sa koná dňa: 30. novembra 2021 o 13:00 hodine
Účasť je bezplatná.
Program online stretnutia:
13:00 – 13:10  Online registrácia
13:10 – 13:20  Otvorenie podujatia
13:20 – 13:40  Slovak MICE industry: potential for cooperation, Speaker:  Mrs. Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. Vice-president of Slovak
Hotel association, University of Economics, Department of  Tourism, Presentation of Bratislava Convention Centre
13:40 – 14:00 Presentation of Bratislava Convention Bureau, Mr. Dávid Pobjecký, BSBA – Head of Bratislava Convention Bureau
14:00 – 14:15  Presentation of Košice MICE Centre, Presentation of Košice MICE centrum, Mr.Ing. Michaela Podolinská, Director

Informácie o podujatí poskytne Ing. Ivana Ivana Kondášová, 02/4829 1247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk

Cieľom slovensko-ukrajinského projektu je podpora, spolupráca a rozvoj cestovného ruchu,  výmena informácií a skúseností, ktoré obidvom stranám prinesú nielen nové informácie, inšpirácie ale aj možnosti konkrétnej spolupráce. Súčasťou projektu sú aktivity zamerané na prezentáciu a propagáciu zapojených firiem, možnosti zapojenia sa do spolupráce, výmena informácii a skúseností, ale aj možnosť získania nových partnerstiev.

The «EU4Business: Connecting Companies» project, managed by the Association of European Chambers of Commerce and Industry EUROCHAMBRES and funded by the European Union initiative «EU4Busines»s, and co-organized by the Slovak Chamber of Commerce and Industry and the Kyiv Chamber of Commerce and Industry.

Go to Top