Nahrávam Udalosti

Ponuka pre firmy  a organizácie pôsobiace v sektore MICE! Ponuka prezentácie Vašej firmy a Vašej ponuky na spoluprácu ukrajinským partnerom pôsobiacich v MICE sektore v rámci projektu MICE riešenia pre rozvoj cezhraničného cestovného ruchu.  Účasť bezplatná!

Online stretnutie sa koná dňa 10.2.2022 (štvrtok) o 11:00 hod. Prihlasovanie účastníkov bude od 10:45 – 11:00 hod.

Cieľom stretnutia je odprezentovať svoju firmu a zároveň spoznať prítomné slovenské a ukrajinské firmy s cieľom možnej spolupráce a nadviazania bližších kontaktov.

Program podujatia: Po úvodných privítaniach bude mať každá firma k dispozícii priestor na svoju prezentáciu (3 minúty). Následne po podujatí dodáme všetkým zúčastneným firmám zoznam zúčastnených firiem. Podujatie sa koná v anglickom jazyku.

Ďalšom nadväzujúcou aktivitou budú organizované (prezenčné) B2B stretnutia spojené s návštevou vybraných firiem.  Na február 2022 sú naplánované návštevy vybraných slovenských firiem/organizácií pôsobiacich v sektore MICE spojené s organizovanými rokovaniami a workshopmi na Slovensku. Následne v mesiaci marec sú naplánované návštevy ukrajinských firiem pôsobiacich v sektore MICE spojené s organizovanými rokovaniami a workshopmi na Ukrajine.

V rámci projektu sú hradené cestovné náklady, ubytovanie a stravovanie pre účastníkov daných aktivít.

Aj napriek súčasnej neľahkej situácii je našim cieľom vzájomná podpora, spolupráca a rozvoj cestovného ruchu, taktiež,  výmena informácií a skúseností, ktoré obidvom stranám prinesie nielen nové informácie, inšpirácie ale aj nové možnosti spolupráce, prípadne rozšírenie vzájomnej spolupráce.

V prípade záujmu sa prosím prihláste cez tento link.

Bližšie informácie o podujatí poskytne manažérka projektu Ing. Ivana Kondášová, na e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk.
Projekt sa realizuje v rámci výzvy EU4Business: Connecting Companies pod záštitou EUROCHAMBRES.

Go to Top