Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár Novela daňového poriadku v aplikačnej praxi. Aké výhody i nevýhody do praxe priniesla novela daňového poriadku od 1. 1. 2022, vám na tomto webinári predstaví Ing. Božena Jurčíková. Podrobne sa tu oboznámite s novými motiváciami k plneniu daňových povinností, ako aj s tým, ako novela rieši daňové podvody v tomto roku. Daňové subjekty sa detailne oboznámia so zmenou indexu daňovej spoľahlivostizmenou v spôsobe preukázania uplatňovaných výdavkov aj znížením administratívnej záťaže. Na webinári si budete môcť navyše zrekapitulovať aj zmeny daňového poriadku a novely lex korona z roku 2021. Na záver je pre vás vyhradený priestor na diskusiu a  otázky.

Dátum a miesto konania:  7. január 2022, (piatok), webinár
Lektor:  Ing. Božena Jurčíková

 Program:

  • Podrobná  informácia k novelám   zákona č.  563/2009 Z. z.  v  z. n. p.  – daňový poriadok  schválených a účinných  zmien v roku 2021 a od  1.1.2022
  • Informácia  k vybraným  ustanoveniam  noviel  lex corona – z.č. 67/2020 Z. z. v z.n.p.  účinných  aj  po  1.1.2022
  • Diskusia   a zodpovedanie  otázok od  účastníkov prednášky

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 13:30 prednáška
13:30 – 14:00 diskusia

Lektor:   Ing. Božena Jurčíková autorka je dlhoročnou pracovníčkou daňových orgánov predovšetkým v oblasti výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty. Posledných 10 rokov pracovala na Ministerstve financií SR, odbore priamych daní a správy daní, kde sa podieľala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V tomto čase pracuje v daňových orgánoch.

 

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 070122.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top