Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Kvalifikovaný elektronický podpis do praxe“. „Ako nám pomôže elektronický podpis v zmysle aktuálnej legislatívy v praxi? Ako prebieha autorizácia? Čo je to eIDAS? Kto používa mandátny certifikát? Na čo slúži kvalifikovaná elektronická pečať? Ako autorizujem dokument, elektronické podanie alebo prílohu v elektronickej schránke? Aké sú alternatívy autorizácie v elektronickej schránke?“

Dátum a miesto konania:  15. december 2021, (streda), webinár
Lektor:  Mgr. Rastislav Pavlík

 Program:

 

  • Úvod
  • Predstavenie pojmov a zdrojov
  • Teoretické pozadie
  • Prax a praktické využitie
  • Otázky a odpovede
  • Zhrnutie a záver
  • Diskusia

Harmonogram:

14:30 – 15:00 prezentácia účastníkov školenia
15:00 – 17:30 prednáška

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík je špecialistom pre eGovernment. Študoval politológiu vo Viedni a v Bratislave. Pracoval v IKT a finančnej branži. Pracuje pre verejnú správu v oblasti broadbandu. Profesijne sa venoval projektu Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) www.slovensko.sk, zavádzaniu eGovernmentu a informatizácii vo verejnej správe. Školenia v oblasti eGovernmentu realizuje od roku 2014. Je autorizovaným školiteľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) pre ÚVPS. Je propagátorom riešení eGovernmentu zo Slovenska, Rakúska, Estónska a Českej republiky. Bol pri založení rodinného portálu www.rodinka.sk, darcovského portálu www.ludialudom.sk, jazykovej školy v rakúskom Hainburgu www.hainburgin.at a poradenskom portáli www.epodpora.sk

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu webinára, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    50,00 €      10,00 €    60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 151221.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top