Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely daňových zákonov. Povinnosť vyrovnať ročný koeficient, upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, vyrovnať zmeny účelu v daňovom priznaní, opraviť základ dane či vyrovnať preplatok alebo nedoplatok. To je len zlomok povinností platiteľa DPH pri prechode do nového účtovného roka. Nemusíte sa však trápiť sami. Poradíme vám, ako to zvládnuť. Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým si  zrekapitulujete  najdôležitejšie termíny aj postupy z praxeAby pre vás rok 2022 nebol prekvapením, získate taktiež komplexný pohľad na jednotlivé novely daňových zákonov. Povieme si, ako v novom roku registrovať bankové účty, ako vrátiť nadmerný odpočet, ako funguje nový osobitný spôsob úhrady dane alebo ako zvládnuť opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

Dátum a miesto konania:  11. január 2022, (utorok), webinár
Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý

 Program:

Povinnosť vyrovnať ročný koeficient

 • Princípy práva na odpočítanie dane a väzba na faktúru (komplexne)
 • Výpočet a úprava odpočítanej dane prostredníctvom koeficientu

Povinnosť vyrovnať zmenu účelu pri investičnom majetku

 • Princípy zmeny účelu pri investičnom majetku (nehnuteľnosti, hnuteľné veci)
 • Vyrovnanie zmeny účelu v daňovom priznaní cez vzorec

Opakované a čiastkové dodávky a ich vyúčtovanie po uplynutí kalendárneho roka

 • Vznik daňovej povinnosti
 • Preplatky a nedoplatky na opakovaných dodávkach, ako napr. energie, plyn, nájmy – oprava základu dane komplexne

Lehota na podanie daňového priznania a určenie zdaňovacieho obdobia, platba dane

Zmeny v zákone o DPH

 • Oznamovanie účtov verzus ručenie za daň v roku 202
 • Osoba povinná platiť daň a prenos daňovej povinnosti bez podkladu fakturácie v roku 2022
 • Zmeny v oblasti registrácie a zrušenia registrácie
 • Základ dane a zavedenie záloh na obaly (pet fľaše…)
 • Oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky po novele ZoDPH od 1.1.2022
 • Osobitné úpravy zdanenia vrátane zmien od 1.1.2022

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 14:30 prednáška

Lektor:   Ing. Vladimír Ozimý člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 110122.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top