Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „INTRASTAT SK 2022 – krok po kroku z pohľadu začiatočníkov aj pokročilých“.  Či už patríte medzi začiatočníkov alebo osoby s pokročilými skúsenosťami pre zahraničný obchod, na tomto webinári získate podrobný návod, ako po zmenách od 1. 1. 2022 splniť oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR. Podávanie hlásení INTRASTAT, vykazovanie opráv či osobitných transakcií a špecifických tovarov tak pre vás nebude žiaden problém. Cieľom webinára je poskytnúť aktuálne informácie a pravidlá platné pre rok 2022 v ucelenej podobe.

Dátum a miesto konania:   24. január 2022, (pondelok), webinár
Lektor:   Monika Šašalová

 Program:

  • Základná legislatíva, základné pojmy
  • Vznik a zánik spravodajskej povinnosti, oznámenia,registrácia,tlačivá
  • Tovary, ktoré sa vykazujú v hláseniach a výnimky z vykazovania
  • Podávanie hlásení intrastat a vykazovanie opráv
  • Vyplňovanie tlačív krok za krokom
  • Vykazovanie osobitných transakcií a špecifických tovarov
  • Spôsoby elektronickej komunikácie a odoslanie hlásení
  • Otázky a odpovede

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 14:30 prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Monika Šašalová – v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie – odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu webinára, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 240122.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top