Nahrávam Udalosti

V mene Bratislavskej RK SOPK si Vás dovoľujeme pozvať na 3-mesačný kurz online kurz „Akadémia udržateľnosti“, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci s konzultantskou spoločnosťou denkstatt a s podporou Inštitútu klimatickej neutrality.

Firemná udržateľnosť predstavuje koncept, ktorý spája ekonomickú prosperitu, zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, rešpektujúci prístup k ľuďom a  spoločenskú zodpovednosť firiem. Pri správnom poňatí poskytuje viac než len nástroj pre komunikáciu, marketing či brand positioning. Obchodné stratégie založene na udržateľnosti vytvárajú pre zúčastnené strany dlhodobé hodnoty v etických, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych dimenziách podnikania.  Firmy, ktoré udržateľnosť zahrnú do svojho obchodného modelu sú firmami budúcnosti.

Akadémia udržateľnosti predstavuje sériu šiestich online webinárov, v ktorých Vám poskytneme základné znalosti rôznych aspektov firemnej udržateľnosti. Podrobne Vám predstavíme tri piliere udržateľnosti ako aj relevantné medzinárodné rámce, na ktoré sa môžete vo svojej praxi orientovať. Na základe prieskumu u účastníkov sa ďalej budeme venovať trom aktuálnym otázkam udržateľnosti akými sú napr. dekarbonizácia, adaptácia na klimatické zmeny, obehová ekonomika, obaly, uhlíková, environmentálna či vodná stopa, udržateľné financie atď. Nebudú chýbať ani informácie o štandardizovanom reportingu udržateľnosti v zmysle Global Reporting Initiative.  V závere kurzu odprezentujeme príklady dobrej praxe z relevantných odvetví a prediskutujeme možnosti aplikácie poznatkov v praxi.

Počas trvania kurzu budú mať účastníci možnosť vypracovať krátke zadania k témam. Ich obsah bude predmetom individuálnej online konzultácie poskytovanej v rámci kurzu spoločnosťou denkstatt.  Po ukončení kurzu bude účastníkom slávnostne udelený certifikát „Šampión udržateľnosti SOPK“.

Termíny kurzu:

  • 27.01.2021– Modul 1: Udržateľnosť: Koncept, megatrendy a medzinárodné rámce
  • 10.02.2021– Modul 2: Firemná udržateľnosť: 3 piliere
  • 24.02.2021– Modul 3: 3 Hot topics: 3 témy podľa výberu účastníkov
  • 10.03.2021– Modul 4: Reporting udržateľnosti
  • 24.03.2021– Modul 5: Best practice
  • 07.04.2021– Modul 6: Zhrnutie & aplikácia v praxi

Účastnícky poplatok: Účastnícky poplatok oprávňuje na účasť až 3 zamestnancov firmy.

  • 300 € + DPH – Fyzické osoby
  • 600 € + DPH – PO: člen SOPK
  • 900 € + DPH – PO: nečlen SOPK

V prípade otázok sa, prosím, obráťte na p. Ivanu Kondášovú, projektovú koordinátorku Akadémie udržateľnosti  ivana.kondasova@sopk.sk.

Go to Top