22 07, 2021

Green Slovakia Index – online prieskum udžateľnosti podnikov a samospráv

Od |2021-07-22T08:31:26+01:0022 júla, 2021|Kategórie: Informácie pre podnikateľov, Košická RK SOPK, Nezaradené, Projekty|Tags: , , , , , , |

Efektívna spolupráca v oblasti zelených iniciatív   Vážení podnikatelia, vážení partneri, radi by sme Vás požiadali o zapojenie sa do prieskumu, ktorý má za cieľ priblížiť samosprávam pohľad podnikateľov v oblasti zelených [...]

12 07, 2021

Green Slovakia Index spája zelené podniky a mestá

Od |2021-07-12T14:44:08+01:0012 júla, 2021|Kategórie: Informácie pre podnikateľov, Košická RK SOPK, Nezaradené, Projekty|Tags: , , , , , , |

Podpora princípov udržateľnosti Ambíciou pilotného projektu Green Slovakia Index, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku, je naštartovať dialóg medzi podnikateľskou sférou a miestnou samosprávou s cieľom podporiť a posilniť implementáciu princípov [...]

31 05, 2021

REGIOPLAST 2030 ZVÝŠENIE UPLATNITEĽNOSTI ŽIAKOV V PRIHRANIČNÝCH REGIÓNOCH V ODVETVÍ SPRACOVANIA PLASTOV V SÚLADE S POŽIADAVKAMI AUTOMATIZÁCIE, ROBOTIZÁCIE A PRAVIDLAMI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA“ V SKRATKE

Od |2021-07-06T07:43:17+01:0031 mája, 2021|Kategórie: Projekty|

Výroba a spracovanie plastov sa stáva postupne jedným z najvýznamnejších odvetví sloven kého priemyslu. V kontraste s tým je nedostatočná ponuka odborníkov zo strany vzdelávacieho systému na Slovensku i Európe. Skromný [...]

31 05, 2021

EDU- MATECH PRÍPRAVA POKROČILÝCH KURZOV PRE PODNIKY A KLASTRE S INOVAČNÝM POTENCIÁLOM V OBLASTI STROJÁRSKEHO A AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

Od |2021-08-26T16:27:07+01:0031 mája, 2021|Kategórie: Projekty|

Aké majú byť vzdelávacie programy na vysokých školách pre vzdelávanie pracovníkov v oblastiach • materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie; • strojárskych technológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby; • automatizácie a [...]

1 12, 2020

Realizovaný projekt: „InProTool – cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv“

Od |2021-07-22T14:22:52+01:001 decembra, 2020|Kategórie: Banskobystrická RK SOPK, Projekty|

Kreativita, inovácie a ochrana duševného vlastníctva sú dôležitými faktormi rozvoja regiónov. Sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú ich konkurencieschopnosť. V oblasti inovačnej výkonnosti [...]


logo-COVID

logo nadacia

logo icc-nc

logo WCF

logo eurochambers
SOPK je členom Európskej komorovej siete

logo SRCIC
Go to Top