Banskobystrická regionálna komora SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
úradné hodiny: Pondelok – Piatok: 08.30 – 12.00   12.30 – 15.30
Ing. Marína Spírová, PhD. – riaditeľka regionálnej komory, stredné odborné školstvo,
tajomníčka Sekcie nerudných surovín, overovanie obchodných dokladov
č.tel.: +421 48 4125 633, +421 48 903 512 920
marina.spirova@sopk.sk

Útvar informatiky a komunikácie
Ing. Mária Dvořáčková – zástupkyňa riaditeľky, informatika, ekonomická agenda,
elektronický podpis – služby externej registračnej autority CA Disig, a.s. Bratislava,
overovanie obchodných dokladov a ATA karnety, semináre
č.tel.: +421 48 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Útvar medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie
Ing. Elena Stieranková – projektový manažér, overovanie obchodných dokladov
č.tel.: +421 48 4125 634
elena.stierankova@sopk.sk

Útvar medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie
PhDr. Juraj Haško – samostatný odborný pracovník špecialista
č.tel.: +421 903 806 101
juraj.hasko@sopk.sk

Kancelária BBRK SOPK v Lučenci, Nám. republiky 315/26, 984 01 Lučenec
úradné hodiny: Pondelok – Štvrtok: 08.30 – 12.00   12.30 – 14.00, Piatok zatvorené
Anna Čemanová – overovanie obchodných dokladov, ATA karnety, ekonomická agenda
č.tel.: +421 47 4333 938
anna.cemanova@sopk.sk