Banskobystrická regionálna komora SOPK informuje odbornú verejnosť o možnosti zapojiť sa do výzvy „Inovačné poukážky Slovensko“.

Cieľom výzvy je podporiť podniky v Banskobystrickom kraji, ktoré majú chuť a potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb či procesov. Výzva je určená pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo na území kraja a podnikajú viac ako 12 mesiacov.

Výzva je vyhlásená 06. 10. 2021 od 14:00 v trvaní 1 mesiac (do 05. 11. 2021).

Celková suma určená na výzvu je 2 milióny eur a výška inovačnej poukážky sa pohybuje od 2 000 do 10 000 eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov. Žiadateľovi môže byť poskytnutá maximálne dvakrát, a to na dve rôzne aktivity spolu v hodnote 15 000 eur.

Projekty pomôžu firmám prijímať lepšie rozhodnutia v nasledujúcich otázkach:

  • Je naše produktové portfólio pripravené na nové trendy a výzvy trhu?
  • Aký potenciál majú naše nápady a do ktorých z nich sa oplatí investovať zdroje?
  • Existuje optimálnejšie technické/konštrukčné riešenie našich výrobkov?
  • Aké inovácie nám pomôžu rásť?
  • Existuje lepší spôsob akým predávať naše produkty?
  • Ako nastaviť vnútorné procesy a komunikáciu pracovníkov tak, aby sme fungovali ako skutočne výkonná firma?
  • V akých oblastiach máme školiť našich zamestnancov?

Všetky podrobné materiály nájdete na web stránke https://www.inovujme.sk/sk/podniky