Dňa 27. mája 2021 navštívil Banskobystrickú regionálnu komoru SOPK veľvyslanec Iránskej islamskej republiky v SR so sídlom vo Viedni pán Abbas Bagherpour Ardekani. Predmetom rokovaní bolo nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti obchodu a investícií a vyhľadanie obojstranných príležitostí pre podnikateľov z Banskobystrického regiónu a Iránu.

Podpredsedníčka Predstavenstva BBRK SOPK Ing. Viktória Vranská predstavila veľvyslancovi región z pohľadu hospodárstva, ktorý je zameraný predovšetkým na strojársky, metalurgický, stavebný, drevársky a papierensky priemysel, pričom významnú časť tvoria podniky v oblasti farmaceutického, chemického, elektrotechnického, textilného, potravinárskeho a automobilového priemyslu. Značný podiel podnikateľských aktivít v regióne tvorí poľnohospodárstvo, lesníctvo, cestovný ruch, kúpeľníctvo, sklárstvo a informačné technológie.

Riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory SOPK Ing. Marína Spírová, PhD. informovala iránskeho veľvyslanca o aktivitách a členskej základni komory, ako aj o stave podnikateľského prostredia počas pandémie Covid-19. Vyjadrila presvedčenie, že obe strany vezmú do úvahy historicky dlhé obdobie hospodárskej spolupráce spred roku 1989, nadviažu na ňu a budú v nej pokračovať aj v budúcnosti. Veľvyslanec uvítal informácie o strednom odbornom školstve, kde obchodná komora pôsobí ako garant praktických učebných odborov v oblasti duálneho vzdelávania, nakoľko v Iráne zatiaľ takéto prepojene priemyslu so školami nefunguje v dostatočnej miere. Na stretnutí odzneli informácie o koridore NOSTRAC, ktorý spája Irán s Európou, ak aj o výhodách a podmienkach podnikania v iránskych voľných ekonomických zónach Aras, Qeshm, Anzali a ostrove Kish, ktorý je zároveň významnou dovolenkovou destináciou a najkrajším ostrovom v Perzskom zálive.

Pozn. Iránske hospodárstvo s 83 miliónmi obyvateľov je dlhoročne zaťažené sankciami medzinárodného spoločenstva a osobitne USA, ktoré boli síce na krátko v r. 2016-2017 uvoľnené, no opätovne sa zintenzívnili po nástupe administratívy prezidenta D. Trumpa (2017), avšak vo februári 2021 nová administratíva prezidenta J. Bidena rozhodnutia o sankciách zrušila. Svetová banka zaraďuje Irán s HDP na obyvateľa cca 5 820 USD medzi krajiny s vyšším stredným príjmom a na 127. miesto (zo 190) v business atraktívnosti (Doing Business 2020). Priemerná mzda v súkromnom sektore je približne o 25 % nižšia ako vo verejnom sektore. Okrem mzdových nákladov sú pre investorov zaujímavé extrémne nízke dotované ceny energií (priemerná cena pre firmy za plyn je menej ako 0,007 EUR/m3, cena elektrickej energie sa pohybuje podľa spotreby od 0,004 do 0,008 EUR/kWh, pričom skutočné náklady na produkciu 1 kWh energie v Iráne sú 0,04 EUR), cena 1 litra benzínu je 0,05 EUR.

Spracoval: PhDr. Juraj Haško