Nahrávam Udalosti
Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Prešovskou regionálnou komorou SOPK a Košickou regionálnou komorou SOPK,

Vás pozývajú na webinár

ZÁKON O ODPADOCH
–  zmeny platné od 1. 11. 2021

Dátum konania: 28. októbra 2021 (štvrtok)
prezentácia 10:00 hod. – 11:30 hod.
diskusia od 11:30 hod.
Cieľom webinára je oboznámiť sa s legislatívnymi zmenami platnými v danej problematike od 1. novembra 2021.
Lektor:  Ing. Tomáš Schabjuk
Od roku 2007 sa venuje poradenstvu v odpadovom hospodárstve. Pomáha firmám a obciam efektívnejšie nakladať s odpadmi.
V spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. sa stará o odpadové hospodárstvo svojich klientov, poskytuje osobné a online školenia v odpadoch a prevádzkuje odpadovú aplikáciu ELO.sk, ktorá slúži na jednoduché evidovanie odpadov.
  • Aké aktuálne zmeny schválilo v zákone o odpadoch Ministerstvo životného prostredia?
  • Ako sa zmenila definícia pôvodcu odpadov a pre ktoré firmy to bude znamenať vynikajúcu zmenu?
  • Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov?
  • Zrušilo Ministerstvo súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov?
  • Kam by sa mal po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov?
  • Čo by malo byť nové pre výrobcov a distribútorov obalov?
  •  Ako sa zmeny dotknú zberových spoločností a obcí?
  • Budú môcť podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zdrojov na zberný dvor?

Spoločne sa pozrieme na pripravované zmeny, ktoré schválila Národná rada SR.

REGISTRÁCIA
Účastnícky poplatok: 

  • 48 € s DPH (40 € bez DPH + 8 € DPH) člen SOPK / účastník
  • 72 € s DPH (60 € bez DPH + 12 € DPH) nečlen SOPK / účastník
Na webinár sa  môžete registrovať  cez online formulár do 26. októbra 2021.

Na základe Vašej registrácie Vám zašleme bližšie informácie o podmienkach platby. Link  na webinár Vám bude zaslaný deň pred konaním.

Pre bližšie informácie sa môžete informovať na tel. č. 0903 806 101

Go to Top