Nahrávam Udalosti

 

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) vyhlasujú 3. ročník súťaže o cenu za environmentálne správanie sa firiem „ZELENÝ MERKÚR 2022“.

„ZELENÝ MERKÚR“ je súťaž, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Vyhlasuje sa raz za dva roky.

Súťaž je určená pre firmy a organizácie, ktoré rozvíjajú svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby, a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami.

Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.

V prípade záujmu zviditeľniť Vaše „zelené podnikanie“, ktoré by mohlo byť inšpiráciou pre iné organizácie, pošlite vyplnenú, opečiatkovanú a štatutárnym zástupcom podpísanú elektronickú prihlášku na adresu sopkrkbb@sopk.sk. Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránkach Banskobystrickej regionálnej komory SOPK www.sopk.sk/bb, Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „SAŽP“)  www.sazp.sk a Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk.

Uzávierka prihlášok je 18. 2. 2022 !Viac informácií:
Ing. Marína Spírová, PhD. – riaditeľka
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 633
fax 048 4125 635
marina.spirova@sopk.sk

Dokumenty:

Prihlaska ZELENY MERKUR

Propozicie_ZELENY MERKUR

Go to Top