Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Vážení podnikatelia, Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR pre Vás pripravili konzultačný deň, v rámci ktorého môžete riešiť s pracovníčkami ÚPV SR otázky a problémy, týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva, autorských a priemyselných práv, patentov, ochranných známok a dizajnov.

Konzultovať môžete:

  • všeobecné informácie z oblasti ochrany duševného vlastníctva,
  • patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť sa,
  • čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná,
  • utajenie, úschovu,
  • rešerš v databázach patentov, ochranných známok, dizajnov,
  • autorské právo.

Miesto konania:
osobne – Banskobystrická regionálna komora SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica
alebo
online – cez platformu Microsoft Teams

Dátum konania: 16. marec 2022 (streda) od 9.00 hod.

Čas začatia konzultácie a jej trvanie dohodneme vopred s každou firmou individuálne. Priemerná dĺžka konzultácie je 30 minút.
V prípade záujmu o online konzultáciu zašleme po predchádzajúcej dohode prihlasovacie údaje do platformy Microsoft Teams.

Účasť na konzultačnom dni je bezplatná na základe registrácie. Registrovať sa môžete telefonicky 048 4125 635 Ing. Mária Dvořáčková alebo mailom maria.dvorackova@sopk.sk. Pri registrácii uveďte meno spoločnosti, kontaktnú osobu a telefón.

V prípade záujmu môžete na registráciu použiť online formulár.

Uzávierka prihlášok je 14. 3. 2022.

Go to Top