Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Vážení podnikatelia, pozývame Vás na cezhraničný workshop spojený s tlačovou konferenciou, ktorú organizuje Banskobystrická regionálna komora SOPK v rámci realizovaného projektu „InProTool – cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv“.

Dátum konania: 12. máj 2022 (štvrtok) od 10.00 hod. do 13.30 hod.

Miesto konania: Obchodná a priemyselná komora BOKIK, H-3525 Miškolc, Szentáli 1, 4.poschodie

(simultánne tlmočenie medzi slovenským a maďarským jazykom bude zabezpečené počas celého podujatia)

Program:

od 09.30 Registrácia, tlačová konferencia
10.00 – 10.10 Uvítanie
Bihall Tamás, predseda Obchodnej a priemyselnej komory Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy
10.10 – 10.40 Práva priemyselného vlastníctva pre konkurencieschopnosť spoločností
Tóth Gábor expert na duševné vlastníctvo, Maďarský úrad duševného vlastníctva
10.40 – 11.10 Ochranné známky ako dôležité nástroje hospodárskej súťaže na trhu
Szép Erika expert na ochranné známky, Danubia Group
11.10 – 11.40 Predstavenie projektu „InProTool“
Elena Stieranková projektový manažér, Obchodná a priemyselná komora Banská Bystrica
11.40 – 11.55 Patenty vo firme FUX Zrt.
Dr. Barkóczy Péter riaditeľ vývoja produktov a kvality, FUX Zrt. enterprise
11.55 – 12.10 Národný park Bükk prestavuje ochrannú známku národného parku,
Rónai Kálmánné riaditeľ, Národný park Bükk
12.10 – 12.20 Záverečný sumár, ukončenie podujatia
Bihall Tamás, predseda Obchodnej a priemyselnej komory
od 12.20 Obedový bufet, v prípade záujmu konzultácie z oblasti práv priemyselného vlasntíctva

Účasť na podujatí je bezplatná na základe registrácie.

Obsah tejto web stránky neprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Projekt InProTool je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko https://www.skhu.eu

Go to Top