Na základe súhlasu vedenia SOPK a s prihliadnutím k súčasnej pandemickej situácii boli materiály k činnosti Banskobystrickej regionálnej komory SOPK za rok 2020 a na rok 2021 predložené členom Valného zhromaždenia BBRK SOPK písomnou formou, so žiadosťou vyjadriť sa k jednotlivým bodom formou per rollam k termínu 27. máj 2021.

Materiály k hlasovaniu boli zaslané mailom dňa 14. mája 2021, hlasovanie prebiehalo v dňoch 20. – 27. mája 2021.

Zápisnicu z písomného hlasovania Valným zhromaždením BBRK SOPK a uznesenie si môžete stiahnuť TU.