Loading...
BA RK SOPK HOME2022-01-25T17:47:24+01:00

PREČO A AKO SA STAŤ ČLENOM SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

Obchodná a podnikateľská činnosť rovnako ako aj vykonávanie nezávislého remesla je ideálnou kombináciou individuálnej a tímovej činnosti. Trhová spoločnosť stojí odpradávna na slobodnej individualite, no obchodníci, podnikatelia a vykonávatelia slobodných povolaní sa vždy spájali do cechov a gíld a zakladali hanzy a obchodné komory. Robia tak dodnes. Takto spoločne sa im lepšie darí presadzovať a chrániť svoje individuálne záujmy. Lojalita, ktorú jednotliví členovia odovzdávajú celku sa im vracia v podobe lojality celku voči nim. Silné a stabilné združenie má väčšie možnosti starať sa o obchodné záujmy každého svojho člena ako osamotený jednotlivec pohltený každodenným bojom o prežitie.

Slovenská obchodná a priemyselná komora bola založená na základe zákona SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona NR SR č. 121/1996 Z. z.

Členom SOPK sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo majú svojim zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti.

 • SOPK Vám umožní, aby ste sa ako podnikatelia dostali všade, kde potrebujete
 • SOPK Vám pomôže presadiť sa na zahraničných trhoch
 • SOPK Vám poradí ako predať Váš tovar alebo službu efektívnejšie
 • SOPK Vám pomôže pri hľadaní nových odbytísk
 • SOPK prispeje k odbornému rastu Vašej firmy
 • SOPK Vám umožní presadzovať Vaše názory v rámci sekcií podľa odvetvového záujmu:
 • SOPK Vám pomôže pri riešení obchodných sporov

Všetky informácie o členstve v SOPK…

Ak ste sa rozhodli stať sa členom SOPK je potrebné:

 1. vyplniť prihlášku do SOPK,
 2. na základe vystavenej faktúry uhradiť členský príspevok (resp. jeho alikvótnu čiastku podľa stanov SOPK čl.3 odsek 3)

Členom SOPK sa stávate po schválení v Predstavenstve SOPK.

Po zaplatení členského príspevku môžete využívať služby SOPK so zľavou. Na zľavách môžete získať 2-násobok toho, čo zaplatíte na členskom príspevku. Viac informácií nájdete v článku Kreditný rámec pre členov SOPK.

V krajinách s rozvinutou ekonomikou zohrávajú svoju úlohu mladí podnikatelia, ako realizátori nových postupov a inovácií v podnikaní. Aj preto je na Slovensku potrebné popri skúsených manažéroch na všetkých úrovniach ekonomických aktivít podporiť a súčasne vytvoriť podmienky pre generáciu mladých, vzdelaných a odborne fundovaných podnikateľov, ktorí vstup do EÚ vítajú napriek krátkodobým skúsenostiam v oblasti medzinárodných výrobných a obchodných vzťahov. Na druhej strane v súčasnosti už v únii takíto podnikatelia pôsobia, a preto je prospešné využiť vytvorený priestor na vzájomnú výmenu skúseností či preberania know- how.

Na základe uvedených poznatkov SOPK pripravila v rámci komorovej štruktúry nový dlhodobý projekt podpory skupiny mladých podnikateľov pod názvom Platforma mladého podnikateľa. Cieľom platformy je popri podpore rozvoja malého a stredného podnikania vytvoriť priestor aj pre združovanie a vzájomnú spoluprácu mladých podnikateľov, a to aj z hľadiska štruktúry ich podnikania či profesijného zamerania.

Všetky informácie o Platforme mladých podnikateľov…

DÔLEŽITÉ OZNAMY

 • V súvislosti so momentálnou situáciou sa od 1.12.2021 upravujú úradné hodiny pre poskytovanie služieb overovania dokumentov a vydávania karnetov ATA od 08:00 hod. do 14:00 hod. až do odvolania. (viac kontakty)

  Vstup sa naďalej riadi v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní ochorenie COVID-19)

Ponuka pre firmy  a organizácie pôsobiace v sektore MICE! Ponuka prezentácie Vašej firmy a Vašej ponuky na spoluprácu ukrajinským partnerom pôsobiacich v MICE sektore v rámci projektu MICE riešenia pre rozvoj [...]

V spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Viedni, Slovensko-rakúskou obchodnou komorou a SARIOm, Vás pozývame na networkingové podujatie: Kooperačné podujatie zástupcov slovenských spoločností s rakúskymi obchodnými zástupcami. Podujatie je bezplatné! Úvodné privítania [...]

1307, 2021

PP – archiv

|13 júla, 2021|

Prešporský podnikateľ je mesačník Bratislavskej regionálnej komory SOPK, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych a zaujímavých informácií z oblasti podnikania v Bratislavskom samosprávnom kraji. Sprostredkovanie nových obchodných príležitostí, legislatíva, infraštruktúra, kvalifikovaná pracovná [...]

Go to Top