Prešporský podnikateľ je mesačník Bratislavskej regionálnej komory SOPK, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych a zaujímavých informácií z oblasti podnikania v Bratislavskom samosprávnom kraji. Sprostredkovanie nových obchodných príležitostí, legislatíva, infraštruktúra, kvalifikovaná pracovná sila, to sú všetko témy, o ktorých sa dočítate na jeho stránkach.
V každom čísle sa v rámci témy čísla venujeme vybranej oblasti z hospodárskeho života našej spoločnosti a prinášame z tejto oblasti zaujímavé štatistiky, názory a ponuky. Prajeme Vám príjemné čítanie.
Samozrejmosťou je ponuka reklamnej inzercie v našom mesačníku, viac informácií nájdete v cenníku.
V prípade akýchkoľvek pripomienok nás môžete kontaktovať na sopkrkbl@sopk.sk.
číslo 10. — 10/2021 —
.pdf
číslo 09. — 09/2021 —
.pdf
číslo 07. — 07/2021 —
.pdf

číslo 06. — 06/2021 —
.pdf