Nahrávam Udalosti

Pozývame Vás na interaktívny seminár: Intuícia a rozhodovanie v riadení a v podnikaní. Ako môžeme intuíciu využiť vo svoj prospech. Seminár sa koná dňa 17.5.2022 od 9:00 – 15:00 hod, prezenčne v budove Kerametalu v zasadacej miestnosti na 4. poschodí.

Témy seminára:
· Prvky rozhodovacieho procesu
· Rýchle a pomalé rozhodovanie
· Skupinové a individuálne rozhodovanie
· Úloha intuície v rozhodovacom procese.
· Skreslenia v rozhodovaní. Ako im predchádzať?
· Únava z rozhodovania. Predchádzanie stresu
· Ako môžeme intuíciu využiť vo svoj prospech?

Účastníci získajú informácie, ktoré im pomôžu porozumieť rozhodovaciemu procesu, rozvíjať schopnosť efektívne rozhodovať sa, naučia sa identifikovať a vyhodnotiť problémy, zvoliť si stratégiu rozhodovania. Zdokonalia sa v odhade a náhľade na riziká spojené s rozhodovaním a v hľadaní a výbere spôsobov riešenia problémov.

Poplatok pre člena SOPK: 80 Eur + DPH, pre nečlena: 110 Eur + DPH.
Bližšie informácie o podujatí poskytne Ing. Ivana Kondášová, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk.

Go to Top