Nahrávam Udalosti

Pozývame Vás na seminár: INCOTERMS a platobný styk v medzinárodnom obchode, ktorý sa koná dňa 19.5.2022, prezenčne v Bratislavskej regionálnej komore SOPK. Seminár sa koná od 9:00-12:00 hod. Účastníci obdržia sprievodné pracovné a študijné materiály k témam seminárov.

Lektorom bude Ing. Ľubor KOSTELNÝ – nezávislý konzultant.

P r o g r a m seminára:

1) Stručná história a základné princípy aplikácie INCOTERMS v Kúpno-predajnej zmluve (ďalej KPZ)
a) Komerčno – právna pozícia kontrahentov po dobrovoľnom rozhodnutí použitia zvolenej edície Incoterms v KPZ
b) Rozdelenie 11 schválených a platných dodacích podmienok edície INCOTERMS 2020 podľa spôsobu prepravy tovaru
c) Základné logistické a vecné aspekty v konkrétnej dohodnutej dodacej podmienke v KPZ
– krátke a dlhé dodacie parity – hľadisko prepravných nákladov
– optimálny časový moment prechodu rizika straty a poškodenia tovaru – predávajúci / kupujúci

2) Vybrané platobné nástroje a operácie v KPZ
a) Dokumentárne platby a ich opodstatnenie (D/A, D/P, L/C)
b) Úverové platobné podmienky
c) Eliminácia inkasného rizika
– poistenie vývozných pohľadávok (náklady vs. stupeň rizika)
– potvrdený, resp. krytý L/C

3) Logické prepojenie dodacej a platobnej podmienky v KPZ
a) Koordinácia pohybu tovaru a sprievodných prepravných i inkasných dokladov do miesta určenia
b) Dokumentačný, časový a risk manažment v záverečnej fáze realizácie obchodnej operácie (vývoz – dovoz).

Miesto konania: Jašíkova 6, budova Kerametalu, 4. poschodie
Poplatok pre člena: 70 Eur + DPH, 100 Eur + DPH.

Bližšie informácie o podujatí poskytne Ing. Ivana Kondášová, 02/4829 1247.

Go to Top