Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V spolupráci so zástupcom inšpekcie práce sme pre Vás pripravili online webinár na tému: Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie.

Na webinári sa dozviete:

  1. Čo je to „závislá práca“, „nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca“ „zákaz prijatia nelegálnej práce“.
  2. Čo je to „poddeklarovaná práca“ a „nelegálna práca“. Pohľad inšpekcie práce na dodržiavanie podmienok práce deklarovaných  v pracovnoprávnych predpisoch.
  3. Aké sú postihy za nelegálnu prácu, nelegálne zamestnávanie a prijatie nelegálnej práce.
  4. Cudzí prvok v pracovnoprávnom vzťahu, rozhodné právo.
  5. Podmienky tvrdého jadra pre vyslaných zamestnancov“ pojem, povinnosti zamestnávateľa.
  6. Cezhraničné vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytnutí služieb, vysielanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu, cezhraničná spolupráca, pojmy „vyslaný zamestnanec, hosťujúci zamestnávateľ, domácky zamestnávateľ“ a ich povinnosti.
  7. Otázky, diskusia.

Go to Top