Nahrávam Udalosti

V spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Viedni, Slovensko-rakúskou obchodnou komorou a SARIOm, Vás pozývame na networkingové podujatie: Kooperačné podujatie zástupcov slovenských spoločností s rakúskymi obchodnými zástupcami.

Podujatie je bezplatné!

Úvodné privítania a prednášky budú tlmočené. Rokovania tlmočené nebudú, rokovací jazyk: anglický a nemecký.

Podujatie je určené najmä pre firmy z týchto oblastí:

  1. Kovospracujúci priemysel
  2. Spracovanie dreva, produkty z dreva, nábytok, vybavenie interiérov
  3. Potravinársky priemysel (zdravé potraviny, nápoje)

Podujatie sa koná dňa: 10.3.2022 od 11:30 – 16:30 hod v hoteli Carlton.

11:30 – 12:30             Registrácia účastníkov, občerstvenie

12:30 – 13:30            Otvorenie, príhovory, prednášky

Úvodné privítanie:

Generálna riaditeľka sekcie pre hospodársku a rozvojovú spoluprácu – Lucia Kišš. MSc.

Riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory SOPK – Ing. Juraj Majtán

Privítanie a krátke predstavenie videofilmu obchodných zástupcov: Komm.-Rat Robert M. Hieger, Predseda spolkového výboru obchodných agentov v Rakúsku

Prehľad bilaterálnych vzťahov: Dipl.-Ing. Bronislava Chmelová, Ekonomická diplomatka, Veľvyslanectvo SR vo Viedni

Európske a rakúske právo obchodných zástupcov: Dr. Gustav Breiter, právnická kancelária Viehböck/Breiter/Schenk & Nau Rechtsanwälte

Vyhľadávanie obchodných zástupcov. Obchodný zástupca ako partner pri vstupe na nový trh:  Mag. Christian Rebernig. Výkonný riaditeľ obchodných zástupcov, Rakúska obchodná komora

Diskusia

13:30 – 16:30            Rozhovory v malých skupinách,  One-to-one pracovné rokovania a networking

Upozorňujeme, že pri absolvovaní B2B rokovaní s rakúskymi obchodnými zástupcami je nevyhnutné ovládať nemecký alebo anglický jazyk (príp. si zabezpečiť na rokovanie tlmočenie NJ/SJ).

16:30                         Záver podujatia

Prihlasovanie na podujatie je do 27.2.2022 prostredníctvom registračného formulára priloženého na tomto linku:

Výber spoločností a kapacitné obmedzenia
Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov. Uprednostnení budú skôr registrovaní a nemecky hovoriaci účastníci. Ku kapacitným obmedzeniam budeme musieť pristúpiť najmä v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou. Preferovaný počet účastníkov za spoločnosť sú max. 2 zástupcovia, prípadne zástupca + tlmočník. Počet účastníkov môže byť ďalej obmedzený aj v dôsledku zhoršenia pandemickej situácie a následnou zmenou farby na COVID-19 semafóre.

Dodržiavanie protipandemických opatrení
Počas podujatia je dôležité dodržiavať všetky protipandemické opatrenia platné na území okresu Bratislava I. Kapacita miestností sa prispôsobí podľa vládou schvaleného COVID-19 semafóru na príslušný týždeň.

Bližšie informácie o podujatí poskytne Ing. Ivana Kondášová, 02/4829 1247.

Go to Top