Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Bratislavská RK SOPK Vás v spolupráci s partnermi pozýva na jedinečné podujatie, na II. ročník dvojdňovej medzinárodnej konferencie Autonomous Vehicles Summit 2021, ktorá sa uskutoční 09.-10.12.2021 v hybridnom formáte, t.j. online formou aj prezenčnou formou s možnosťou prezentácie na stánku počas konferencie.

Záštitu nad konferenciou prevzalo MH SR, MZVaEZ.

Na konferencii máte jedinečnú možnosť získania relevantných informácií a know-how od špičkových expertov z celého sveta k jednotlivým témam konferencie.

Máte možnosť získania nových kontaktov, nadviazanie spoluprác formou osobnej účasti a paralelne prostredníctvom video konferencie s využitím platformy SLIDO aj/alebo účasť na samotných individuálnych online b2b rokovaní slovenských a zahraničných firiem.

Na konferencii bude predstavená upgrade verzia prvého autonómneho vozidla vyvinutého na Slovensku s určením pre poľnohospodárske účely.

Konferencia sa koná v anglickom jazyku. Počas konferencie sa budú konať B2match rokovania.

Kľúčové  témy programu summitu budú zahŕňať:

– V technologickej časti konferencie (pripojené a plne autonómne vozidlá a technológie súvisiace s autonómnym riadením, autonómne vozidlá  / umelá inteligencia a internet vecí, výzvy súvisiace s riadením autonómnych vozidiel)
– Autonómne vozidlá: legislatíva/Predpisy/Bezpečnosť/Zabezpečenie/Simulácia/Testovanie/
– Autonómne autá a autobusy adopcia do miest a oblastí cestovného ruchu, Maas a AVS (bariéry, podmienky), nákladné autá k adopcii na diaľniciach
– Autonómne vozidlá: mobilita v mestách v Európe a vo svete (Najlepšie skúsenosti, najlepšie postupy)
– Aplikácie autonómnych  vozidiel
– Autonómne vlaky
– Drony
– Autonómne vozidlá obrany
– Dopady  implementácie autonómnych  vozidiel
– Vplyv autonómnych  vozidiel  na životné prostredie a klímu
– Autonómna mobilita v regióne Bratislava – možnosti a podmienky
– Politika EÚ a Slovenska pre oblasť  autonómnych  vozidiel

Aktuálne tematické zameranie summitu na oficiálnej web stránke eventu v angličtine: https://www.autonomousvehiclessummit.eu/#program

Pre členov SOPK ponúkame zľavu 50% z výšky vstupného pri registrácii  TU. Pri uplatnení si 50% zľavy pri kúpe vstupenky členom SOPK treba pri spôsobe platby vložiť špeciálny zľavový kód AVS21SUMMIT. Systém umožňuje možnosť  výberu platby  vstupenky kartou, alebo na faktúru.

Pre účasť na summite existujú dve rôzne cenové úrovne: 1. fyzická účasť na summite. 2. účasť na summite online s cenou,  ktorá je  podstatne nižšia. V oboch prípadoch je možné zapojiť sa do interaktívnych panelových diskusií a otázok B2matching a/alebo SLIDO questions pred a počas summitu.

Pre prvých 10 registrovaných k fyzickej účasti cez LINK  ponúkame vstupenku na prezenčný vstup na konferenciu bezplatne.

Osobný vstup na summit – dôležité informácie. Vzhľadom na vládne opatrenia na ochranu pred COVID-19 je v prípade osobnej účasti na summite povolený vstup len pre účastníkov plne zaočkovaných proti COVID-19. Každý účastník musí pri vstupe na recepcii summitu predložiť očkovací pas, digitálny QR kód alebo príslušné oficiálne potvrdenie (doklad).

Bližšie informácie o podujatí poskytne Ing. Ivana Kondášová, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk, 02/4829 1247.

Go to Top