Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V spolupráci s expertom Mgr. Jozefom Vaškom, em. h.c.i. colným špecialistom, Vás pozývame na celodenný webinár: Colná problematika pre logistiku. Webinár sa koná dňa: 22.3.2022 od 9:00 – 15:00 hod.

Program:
1. Aktuálne základné colné predpisy unitárne a slovenské
2. Colné a daňové územia Európskej únie pri intra a extra komunitárnom obchode
3. Colná terminológia a pojmy – vysvetlenie pre správne používanie a pochopenie
4. Colné konanie od začiatku, cez jeho priebeh, až po ukončenie
5. Vysvetlenie colných režimov a ich používania a účelu– vývoz, osobitné režimy, voľný obeh
6. Colné vyhlásenia a sprievodné dokumenty pri dovoze, vývoze, tranzite (elektronické, písomné, ústne, iným úkonom)
7. Osobitosti colného konania podľa druhov dopravy – cestná, železnica, letecká, vodná, poštová, zabudované zariadenia, kombinovaná)
8. Colný dlh – zabezpečenie a druhy záruk, platba, vznik iným spôsobom
9. Základy pôvodu tovaru – preferenčný/nepreferenčný
10. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Poplatok člen: 60 Eur + DPH, nečlen: 80 Eur + DPH

Bližšie informácie o podujatí poskytne Ing. Ivana Kondášová, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk, 02/4829 1247.

Go to Top