Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Pozývame Vás na celodenný webinár: Dodávateľské vyhlásenia v colnej praxi, ktorý sme pripravili v spolupráci s Mgr. Jozefom Vaškom, em. h.c.i., colným špecialistom.

Webinár sa koná dňa: 7.3.2022 od 9:00 – 15:00 hod, prostredníctvom platformy MSTEAMS.

Program seminára:
1. Právny základ v unitárnych colných predpisoch
2. Vysvetlenie účelu dodávateľských vyhlásení
3. Spôsob overenia či môžem DV vystaviť- podľa pravidiel nepreferenčného / preferenčného pôvodu
4. Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK k pôvodu tovaru
5. Podporné dokumenty a k vyhotoveniu dodávateľských vyhlásení – vysvetlenie s uvedením príkladov
6. Podmienky archivácie a preukázania oprávnenosti vyhotovenia dodávateľských vyhlásení
7. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (čl. 62 VNK) – platnosť, zásady vyhotovenia aj spätného
8. Prezentácia vzorov vyhlásení dodávateľov (čl. 63 a prílohy 22-15 až 22-18 VNK)
9. Aké sú najčastejšie chyby pre vyhotovení dodávateľských vyhlásení – čomu sa vystríhať
10. Signovanie (označovanie a podpisovanie) dodávateľských vyhlásení správnym spôsobom
11. Kontrola a príčiny neuznania DV colnými orgánmi – následná verifikácia predložením INF 4 (čl. 64, 66 VNK)
12. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Poplatok pre člena: 60 Eur + DPH, nečlen: 80 Eur + DPH.

Bližšie informácie o podujatí poskytne Ing.Ivana Kondášová, 02/4829 1247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk

Go to Top