ZÍSKAJTE prehľad a zručnosti v obehovom hospodárstve v slovenskom aj anglickom jazyku, bezplatne!

Projekt CICLO ERASMUS+ platforma obehového hospodárstva. Cieľom tohto inovatívneho projektu z programu Erasmus+ KA2 je zlepšiť a znásobiť príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu dlhodobo nezamestnaných a nízkokvalifikovaných pracovníkov v oblasti rozvíjajúceho sa trhu s obehovým hospodárstvom, prostredníctvom inovatívnych nástrojov a pedagogík v odbornom vzdelávaní a príprave (VET) a získavaním zručností a ich validáciou.

Platforma bola vytvorená expertmi na obehové hospodárstvo a vzdelávanie zo 7 krajín EÚ v rámci projektu CICLO. Obsahuje 8 tém/kurzov, ktoré sú BEZPLATNÉ.

Platforma je dostupná v slovenčine aj angličtine a umožní získať účastníkom základný prehľad a zručnosti v obehovom hospodárstve v témach:
1. Cirkulárna ekonomika, čo to vlastne je?
2. Riadenie recyklácie
3. Opätovné použitie a obnova materiálov
4. Od výrobku k službe
5. Osobné zručnosti pre obehové hospodárstvo I a zručnosti v 21. storočí
6. Mäkké zručnosti obehovej ekonomiky II
7. Osvedčené postupy v cirkulárnej ekonomike a pracovné príležitosti
8. Ako pristupovať k prechodu na ekologickejšie systémy

Viac o projekte nájdete tu:

Registrácia na kurzy je tu: