Konferencia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER COINTT sa bude konať 19. – 21. 10.2021 v Bratislave (v Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave) a ONLINE.

Prvé dva dni budú venované konferencii a tretí deň matchmakingovej aktivite Veda pre prax, ktorá sa uskutoční v rámci Slovenskej kooperačnej burzy. Konferencia sa uskutoční hybridne, t. j. v Bratislave (priestor upresníme hneď potom, čo budú známy) a bude naživo streamovaná, teda ONLINE.

Na tretí deň je pripravený tzv. matchmaking – networkingová aktivita Veda pre prax, ktorá bude iba na pozvánky. Aktivita je plánovaná ako súčasť Slovenskej kooperačnej burzy, ktorú organizuje agentúra SARIO.

Tradične sa počas konferencie ocenia aj víťazi Ceny za transfer technológií na Slovensku – CTTS 2021.

Program konferencie je zverejnený na https://cointt.sk/program/.

Program konferencie bude prebiehať v troch tematických okruhoch na takzvaných stage-och – Cooperation, Innovation a Technology Transfer.

Hlavný Technology Transfer pripravuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ako organizátor konferencie v spolupráci s Národným centrom transferu technológií SR (NCTT SR). Ďalšie sú v réžii spoluorganizátorov Civitta Slovakia, a. s. – konzultačná spoločnosť zameriavajúca sa na podporu technologických firiem, inovácií a podnikania a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) – agentúra venujúca sa podpore inovácií na Slovensku.

Bezplatná registrácia na podujatie je záujemcom k dispozícii už teraz na https://cointt.sk/registracia/.

Podujatie ocenia predovšetkým vývojári inovácií, najmä z akademickej a vedeckovýskumnej sféry; predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu, ale i fanúšikovia inovácií zo širokej verejnosti.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Branislav Gröhling, minister školstva, zároveň prisľúbil osobnú účasť na otvorení konferencie a osobne pogratuluje aj víťazom súťaže CTTS 2021 pri slávnostnom vyhlasovaní jej výsledkov v druhý konferenčný deň.