ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku na svojom webovom sídle vyhlásila 8. ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR (NPC) 2021.

Cieľom súťaže je najmä podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Dňa 13. júla 2021 na mimoriadnom online zasadaní riadiaceho výboru Európskej podnikateľskej ceny za životné prostredie (EBAE – European Business Awards for the Environment) bolo národným koordinátorom EBAE oznámené rozhodnutie DG Environment Európskej komisie nepokračovať ďalej v organizovaní tejto súťaže na európskej úrovni. Vzhľadom na to sa v budúcom roku táto európska súťaž s tradíciou od r. 1987 už neuskutoční.

Kategórie prebiehajúcej NPC 2021 sú: Manažment, Produkty a služby, Proces, Medzinárodná spolupráca a Podnikanie a biodiverzita.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 15. 9. 2021.

Podrobné informácie k súťaži NPC 2021, prihláška a súťažné formuláre pre jednotlivé kategórie sú dostupné na webovom sídle: www.aspek.sk.

Ďalšie informácie a odpovede na Vaše otázky je možné získať na e-mailovej adrese: ebae@aspek.sk.

Prihlášky a súťažné formuláre s prílohami sa v zmysle propozícií NPC 2021 zasielajú administrátorovi súťaže:

ASPEK
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
e-mail: ebae@aspek.sk