Bratislavská regionálna komora sa od septembra tohto roku zapojí  do podpory žien podnikateliek v sektore MICE. Slovensko-ukrajinský projekt bude zameraný na podporu spolupráce a rozvoja oblasti turizmu a  z ktorého bude profitovať  slovenská aj ukrajinská strana.

Prostredníctvom projektu chceme podporiť ženy podnikajúce v sektore MICE, chceme pomôcť im vedieť sa presadiť a získať manažérske pozície v danom sektore, podporiť ich vzájomnú spoluprácu a synergiu.

Ženy aj v oblasti MICE majú veľký potenciál. Ženy sú hlavnými hnacími silami v ekonomike. Ženy majú tvorivý potenciál, sú otvorené novým myšlienkam a spoluprácam. Čím viac žien bude zapojených do podnikania a do vedúcich pozícií aj v oblasti turizmu, tým viac môžu aj ženy prispieť k celkovému rozvoju celého odvetvia MICE a k podpore vzájomnej spolupráce.

V rámci nášho spoločného slovensko-ukrajinského projektu máme naplánované rôzne online aktivity a business návštevy podnikateliek spojených s tematickými workshopmi.

Bližšie informácie o podujatí poskytne manažérka projektu Ing. Ivana Kondášová, na e-mail ivana.kondasova@sopk.sk