Banskobystrická RK SOPK

Banskobystrická regionálna komora SOPK pôsobí v kraji v južnej časti stredného Slovenska. Zastupuje podnikateľské subjekty, stredné odborné školy, univerzity, presadzuje a chráni ich podnikateľské záujmy. Ekonomický potenciál Banskobystrického kraja najvýraznejšie ovplyvňuje priemysel. Dominujúcim odvetvím je hutníctvo (z hľadiska objemu tržieb aj zamestnanosti). Ďalej prevláda potravinársky, drevársky, strojársky priemysel. Významný je aj elektrotechnický, chemický, farmaceutický a celulózovo-papierenský priemysel a ťažba magnezitu. Hlavne z týchto priemyselných odvetví pochádzajú aj členovia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Jednou z jej priorít je podpora inovačného rozvoja v regióne prostredníctvom prepájania vedy a výskumu s praxou s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Na propagáciu inovačných aktivít firiem pravidelne organizuje súťaž o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr“. Realizuje aj vlastné projekty s partnerskými zahraničnými obchodnými komorami, ktoré sú tematicky relevantné k činnosti SOPK. Veľkým bohatstvom Banskobystrického kraja sú lesy, ktoré zaberajú skoro 49 % jeho územia a množstvo prírodných pozoruhodností. Vysoká lesnatosť, veľké zásoby dreva, ťažba dreva, početné prevádzky drevospracujúceho priemyslu, existencia výskumných inštitúcií v regióne – Národné lesnícke centrum Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene – a dlhodobé tradície sú veľkým potenciálom rozvoja drevospracujúceho priemyslu a lesníctva v kraji. Nad-regionálny význam má aj množstvo prírodných minerálnych a liečivých prameňov a geotermálnych vôd využívaných v liečebných kúpeľoch Dudince, Brusno, Sliač, Kováčová, Číž a Sklené Teplice. Krajom prechádzajú dva významné cestné ťahy, a to severojužný E77 (Varšava – Krakov – Banská Bystrica – Zvolen – Šahy – Budapešť) a západovýchodný E571 (Bratislava – Košice). Letecké spojenie zabezpečuje letisko Sliač, ktoré sa nachádza medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen a je zaradené do siete medzinárodných letísk.
31 05, 2021

Možnosti obchodnej spolupráce s Iránom pre podniky v Banskobystrickom regióne

Od |2021-10-13T12:20:39+01:0031 mája, 2021|Kategórie: Banskobystrická RK SOPK, Informácie pre podnikateľov|

Dňa 27. mája 2021 navštívil Banskobystrickú regionálnu komoru SOPK veľvyslanec Iránskej islamskej republiky v SR so sídlom vo Viedni pán Abbas Bagherpour Ardekani. Predmetom rokovaní bolo nastavenie vzájomnej spolupráce v oblasti [...]

1 12, 2020

Realizovaný projekt: „InProTool – cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv“

Od |2021-07-22T14:22:52+01:001 decembra, 2020|Kategórie: Banskobystrická RK SOPK, Projekty|

Kreativita, inovácie a ochrana duševného vlastníctva sú dôležitými faktormi rozvoja regiónov. Sú považované za hybnú silu výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú ich konkurencieschopnosť. V oblasti inovačnej výkonnosti [...]

Go to Top