Číslo zmluvy: 12310 0375
Druh: Zmluva
Predmet zmluvy: Grantová zmluva
Zmluvná strana / IČO: SAAIC / 30778867
Adresa: Svoradova 1, Bratislava
Suma: 186899€ bez DPH, 224278€ s DPH
Dátum vyhotovenia: 24.10.2012
Dátum zverejnenia: 24.10.2012
Podpísal: Ing. Ján Václav, riaditeľ TRK SOPK
Referenčný dokument: Znenie zmluvy

Číslo zmluvy: VS-2014-01-SOPK
Druh: Zmluva
Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb realizácia informačnýcha komunikačných sietí S1,S2 a S3
Zmluvná strana / IČO: CCB, spol. s r.o. / 18825435
Adresa: Okružní 580/19638 00 Brno, CZ
Suma: 14350,00€ bez DPH, 14350,00€ s DPH
Dátum vyhotovenia: 22.12.2014
Dátum zverejnenia: 23.12.2014
Podpísal: Ing. Ján Václav, riaditeľ TRK SOPK
Referenčný dokument: Objednávka 1/2015, Znenie zmluvy

Číslo zmluvy: CE1152
Druh: Zmluva
Predmet zmluvy: Partnership agreemnt
Zmluvná strana / IČO: t2i, s.c.a.r.l.
Adresa: Piazza della Instituzioni 34/A31100, Treviso
Suma: 120.000,000 bez DPH
Dátum vyhotovenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 1.10.2017
Podpísal: Ing. Ján Václav, riaditeľ TRK SOPK
Referenčný dokument: Interreg CECE1152, Web link

Číslo zmluvy: Zmluva UV SR-1063/2018
Druh: Zmluva
Predmet zmluvy: UV SR-1063/2018
Zmluvná strana / IČO: ZRRHN / 31941648
Adresa: Hviezdoslavova 397101 Prievidza
Suma: 4489,60€ bez DPH, 5612,00€ s DPH
Dátum vyhotovenia: 9.10.2018
Dátum zverejnenia: 10.10.2018
Podpísal: Ing. Ján Václav, riaditeľ TRK SOPK
Referenčný dokument: Znenie zmluvy